Contactgegevens:
Van Heemstraweg 59
6641 AB Beuningen
Tel. 024 - 6841808

Toegang vanaf 18 jaar

Anti-drugbeleid

Het gebruik of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs zal de politie hiervan op de hoogte worden gesteld. Uiteraard zullen desbetreffende personen voortaan de toegang tot onze club worden ontzegd.

Bij niet naleving van bovenstaande huisregel wordt u uit onze zaak verwijderd, en zal u eventueel de verdere toegang tot onze zaak ontzegd worden!

X